Vairuotojų mokymas

C ir CE kategorijos

Tipas – neformaliojo mokymo programa
Minimalaus amžiaus reikalavimas – 21 metai arba 18 metų ir teisės aktų nustatyta tvarka įgyta pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais, teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones
Kursų kaina – 750 Eur.
 
Artimiausių mokymų tvarkaraštį rasite: artimiausi mokymai

C kategorijos transporto priemones, automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti bei suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
CE kategorija – C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Gebės vairuoti C ir CE kategorijos transporto priemones.

Kreipkitės

Mob. 8 650 82219, 8 656 07911

info@paneveziodrmc.lt