Vairuotojų mokymas

C ir D1 kategorijos

Tipas – neformaliojo mokymo programa
Minimalaus amžiaus reikalavimas – 21 metai arba 18 metų ir teisės aktų nustatyta tvarka įgyta pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius ir krovinius komerciniais tikslais, teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones
Kursų kaina – 700 Eur.
 
Artimiausių mokymų tvarkaraštį rasite: artimiausi mokymai

C kategorijos transporto priemones, automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti bei suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
D1 kategorijos transporto priemones, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.

Gebės vairuoti C ir D1 kategorijos transporto priemones.

Kreipkitės

Mob. 8 650 82219, 8 656 07911

info@paneveziodrmc.lt