Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas

PRIVALOMAS  ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMAS

Kiekvieno įmonės vadovo, prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas, žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrina Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija.  Darbdavys turi savarankiškai arba mokymo įstaigoje pasirengti žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą.
Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir profesinę riziką (vadovaujantis Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinias nuostatais), darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali atlikti pats darbdavys. Tokiu atveju (vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais  tikrinimo bendraisiais nuostatais), prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas jis mokosi mokymo įstaigoje ir pasirengia žinių tikrinimui pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą. Darbdavys taip pat turi teisę įgalioti atitinkamą kvalifikaciją turintį įmonės darbuotoją atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.
Tais atvejais, kai darbdavys prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas iš karto apsisprendžia pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ir mokosi pagal atitinkamą (priklausomai nuo ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą (www.vdi.lt informacija).

VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS – VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PATVIRTINTAS ŠIŲ MOKYMO PROGRAMŲ TEIKĖJAS.

Kviečiame mokytis pagal šias darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMAS:

Eil.
Nr.

Mokymo programa

Mokymo programos trukmė, val.

Būtinas išsilavinimas

Asmuo, baigęs mokymo programą, gali:

Mokymų kaina (Eur.)

Artimiausių mokymų data

  1.  

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

8

Nereglamentuojamas

- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje

60

Renkama grupė

2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

40

Aukštasis

- dirbti DSS specialistu visų EVR įmonėse;
- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu  vykdyti DSS tarnybos funkcijas visų EVR rūšių mažose* įmonėse;
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje

85

Renkama grupė

3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

30

Aukštasis

- dirbti DSS specialistu II-III EVR įmonėse;
- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu vykdyti DSS tarnybos funkcijas II-III EVR mažose** įmonėse;
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje.

75

Renkama grupė

4.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

20

Aukštasis

- dirbti DSS specialistu III EVR įmonėse;
- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, vykdyti DSS tarnybos funkcijas III EVR mažose*** įmonėse;
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje.

65

Renkama grupė

5.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

40

Aukštasis

- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu  vykdyti DSS funkcijas visų EVR mažose* įmonėse;
- dirbti  DSS  specialistu  visų  EVR  įmonėse  (atitinkantis nustatytus SAD ministro reikalavimus);
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje

85

Renkama grupė

6.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių  įmonėse

38

Vidurinis

- būdamas  darbdaviu  ar  jo  įgaliotu asmeniu  vykdyti  DSS funkcijas II-III grupių  EVR mažose** įmonėse;
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje;

85

Renkama grupė

7.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių  įmonėse

28

Vidurinis

- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu vykdyti DSS funkcijas III grupės EVR  mažose*** įmonėse;
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje.

75

Renkama grupė

8.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

40

Aukštasis

- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu vykdyti DSS funkcijas visų EVR mažose* įmonėse;
- dirbti  DSS  specialistu  visų  EVR  įmonėse  (atitinkantis nustatytus SAD ministro reikalavimus);
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje.

85

Renkama grupė

9.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių  įmonėse

38

Vidurinis

- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu vykdyti DSS funkcijas II-III grupių  EVR mažose** įmonėse;
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje.

85

Renkama grupė

10.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių  įmonėse

28

Vidurinis

- būdamas darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu vykdyti DSS funkcijas III grupės EVR  mažose*** įmonėse;
- vykdyti darbdavio pareigas, užtikrinti DSS įmonėje.

75

Renkama grupė

 
* iki 9 darbuotojų I-os ekonominės veiklos rūšių įmonėse, 19 darbuotojų II-os ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir iki 49 darbuotojų III-os ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
**  iki 19 darbuotojų II-os ekonominės veiklos rūšių įmonėse ir iki 49 darbuotojų III-ios ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
***  iki 49 darbuotojų

Asmenys siekiantys tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, darbdaviais bei jų įgaliotais asmenimis, vykdančias darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui VDI galės registruotis tik tada, kai baigs atitinkamą mokymą patvirtintoje profesinio mokymo įstaigoje .
Sėkmingai baigę šias mokymo programas dalyviai įgyja teisę tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Žinių tikrinimas - testas laikomas teritoriniuose VDI skyriuose.
Darbdaviai, darbdaviams atstovaujantys asmenys darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui pasirengę savarankiškai gali tiesiogiai registruotis www.vdi.lt tinklapyje , vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka.
Darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimo testą darbdaviams sudaro 30 klausimų , o asmenims, ketinantiems vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas – 40 klausimų. Klausimams atsakyti skiriama 1,5 valandos. (Pavyzdinius klausimus galite rasti čia)   Asmenys, ateinantys į darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimą, privalo turėti asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (išsilavinimą patvirtinantis dokumentas reikalingas tiems, kuriems yra privalomas mokymas).
Nesuprantantiems lietuviškai yra numatyta galimybė savo lėšomis pasinaudoti kvalifikuotų vertėjų paslaugomis.
Asmenys sėkmingai baigę šias mokymo programas įgyja teisę bei kompetenciją organizuoti LR teisės aktuose numatytas darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo priemones.
Platesnę informaciją apie darbdavių,  Darbdavių, vykdančio DSS funkcijas,  Darbdavio įgalioto asmens, vykdančio DSS funkcijas bei DSS specialisto teises ir pareigas galite  rasti čia.
 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Darbdaviui atstovaujantis asmuo, atliekantis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotas asmuo, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas kompetenciją tobulina kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, profesinio mokymo teikėjai. Darbdavių įgaliotus asmenis, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus tobulinti kompetencijos siunčia darbdavys. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 60 valandų. Kompetencijos tobulinimas pažymimas valstybės institucijų ir įstaigų, profesinio mokymo teikėjų išduotuose kursų, seminarų ar praktinių mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais baigimo pažymėjimuose (Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka, 7 pnkt.).
Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras kviečia darbdavius, darbdavių įgaliotus asmenis bei įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus dalyvauti organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose:

Eil. Nr.

Mokymo programa

Mokymo programos trukme, val.

Būtinas išsilavinimas

Mokymų kaina (Eur.)

Artimiausių mokymų data

1.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kvalifikacijos tobulinimo neformali mokymo programa

60 val.

Pažymėjimas, suteikiantis teisę vykdyti:
-Darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas atitinkamų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
- Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas atitinkamų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas atitinkamų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

75

Renkama grupė

2.

Specializuoti grupiniai darbuotojų saugos mokymai, (programa rengiama atsižvelgiant į konkrečius įmonių poreikius)

 

 

Pagal susitarimą

 

 
 

Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys