Paslaugos ir sveikatos priežiūra

Floristas

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - T43021402
Mokymo trukmė - 70 kreditų (1260 valandų)
Reikalingas išsilavinimas - vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - floristas

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams.

1. Pažinti augalus bei paruošti juos komponavimui.

2. Užsakyti gėles internetu, komponuoti puokštes IT programa.

3. Komponuoti augalus įvairiomis technologijomis.

4. Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.

5. Komponuoti skirtingų stilių floristinius darbus.

6. Dirbti su kasos aparatu.

7. Kurti šventines kompozicijas.

8. Taikyti etikos normas profesijoje.

9. Kurti progines kompozicijas.

10. Taikyti teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

11. Kurti interjero ir aplinkos floristines kompozicijas.

12. Komponuoti gedulo renginiams skirtus floristinius darbus.

13. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys