Įgyvendinti projektai


2017 m.

Projektas ,,Produktų apdorojimo karščiu reikšmė gaminant sveiką maistą

_________________________

Projektas ,,Kūrybiškų mokymo metodų taikymas profesiniame neįgaliųjų mokyme
Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA102-034901
Metodinės rekomendacijos ,,Kūrybiškų mokymo metodų taikymas profesiniame neįgaliųjų mokyme
Naujienlaiškis 1
Naujienlaiškis 2
Naujienlaiškis 3
Naujienlaiškis 4

_________________________

Projektas "Profesinis mokymas verslui: inovatyvi verslo platforma profesiniam mokyme"
Bendradarbiavimo įrankis profesinio mokymo įstaigoms ir įmonėms – VET2B platforma

_________________________

Projektas Pasiruošęs verslui, ReforB
Projekto tinklapis http://reforb.eu/
Verslo simuliacinių žaidimų platforma https://www.reforbsimulator.eu/lt/

2017 m. rugsėjo 28 d. Ventspilyje vyko seminaras „Be involved“.
 
2017 m. gruodžio 13 d. Jelgavoje vyko verslo simuliacinis žaidimas.
 
2018 m. sausio 11 d. Klaipėdoje vyko verslo simuliacinis žaidimas.
 
2018 m. sausio 25 d. Visagine vyko seminaras „Be involved“.
 
2018 m. kovo 7 d. Ventspilyje vyko verslo simuliacinis žaidimas.
 
2018 m. kovo 22 d. Panevėžyje vyko seminaras „Be involved“.
 
2018 m. balandžio 26 d. Visagine vyko verslo simuliacinis žaidimas.
 
2018 m. gegužės 31 d. Jelgavoje vyko seminaras “Be involved”.
 
2018 m. birželio 14 d. Jelgavoje vyko verslo simuliacinis žaidimas.
Naujienlaiškis_BSG_Jelgava_2018 06 14
 
2018 m. liepos 12 d. Klaipėdoje vyko seminaras “Be involved”.
 
2018 m. lapkričio 27 d. Daugpilyje vyko seminaras “Be involved”.
Naujienlaiskis_seminaras_Daugpilis_2018 11 27
http://reforb.eu/lt/be-involved-seminaras-daugpilyje/
 
 
2019 m. sausio 31 d. Klaipėdoje vyko verslo simuliacinis žaidimas.
Naujienlaiškis_BSG_Klaipėda_2019 01 31
http://reforb.eu/lt/paslaugu-tematikai-skirtas-verslo-simuliacinis-zaidimas-klaipedoje/

_________________________

Projektas "Turizmo verslo konsultantas – profesinis mokymas pritaikant paslaugas visiems"
Projekto tinklapis - http://abilityadvisor.eu/
TAD mokymo programa - http://learning.abilityadvisor.eu/
Naujienlaiškis1
Naujienlaiškis2
Naujienlaiškis3
Naujienlaiškis4
“Turizmo verslo konsultantas - profesinis mokymas pritaikant paslaugas visiems” tyrimo rezultatų ataskaita (anglų kalba)
“Turizmo verslo konsultantas - profesinis mokymas pritaikant paslaugas visiems” tyrimo rezultatų ataskaitos santrauka (lietuvių kalba)

 
2016 m.

Projektas,,Nuotolinio mokymo būdo pritaikymas profesiniame mokyme“
Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022813

_________________________

Projektas ,,ECVET- suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas”
Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022901

_________________________

Projektas "ME-VERSLAS: nauja profesinio mokymo programa mikro įmonėms"
Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023175
Naujienlaiškis1
Naujienlaiškis2
Naujienlaiškis3
Projekto tinklapis - http://me-commercer.eu/
ME-commercer mokymo programa - http://learning.me-commercer.eu/

2015 m.
Projektas ,,Eko vairavimo mokymo specialistų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013144

_________________________

Projektas „Tarptautinis programos etwinning profesinės raidos seminaras/kontaktinis partnerių paieškos seminaras"

_________________________

Projektas ,,PERVET Asmeninis pagalbininkas: iššūkis profesinio mokymo įstaigoms“
Projekto Nr. 2015-1-CZ01-KA202-014013
Projekto tinklalapis - http://pervet-erasmusplus.eu/
Naujienlaiškis 1 
Naujienlaiškis 2
Naujienlaiškis 3
Naujienlaiškis 4
Tyrimo rezultatai (anglų kalba)
Asmeninio pagalbininko mokymo programa (lietuvių kalba)

2014 m.

Projektas „Novatoriškumas ES plaukų ir grožio priežiūros paslaugų sektoriuje kuriant palankias sąlygas savarankiškam karjeros plėtojimui"
Projekto Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222

Projektas „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000371

2013 m.

Projektas „Gerosios patirties mainai autodrome“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-9004

Projektas "ES šalių patirtis mokant jaunuolius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“
Projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2013–LT–0899

Projektas „Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybių didinimas“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0906

Projektas „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V03-027

Projektas „Virėjų ir konditerių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų patrauklumo didinimas perimant ES šalių patirtį“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0902

Projektas „Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas perimant komandinio darbo patirtį užsienio šalių įstaigose“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0901

2012 m.

Projektas "Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas"
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020

Projektas „Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020

2011 m.

Projektas „Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose"

Projektas „Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0635

Projektas „Profesinio praktinio mokymo organizavimo patirtis ES šalyse, ruošiant kvalifikuotus darbuotojus viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo verslui“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0636

Projektas „Darbuotojų, dirbančių su asmenimis turinčiais specialiųjų poreikių, pažintis su ES šalių patirtimi”
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0471

Projektas „Paraiškų Europos švietimo projektams rengimas ir projektų administravimas“
Projekto Nr. LLP-GRU- KT-2011-LT-00036

Projektas „Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose“
Projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2011–LT–0634

Projektas „Profesinės kvalifikacijos ir kalbos įgūdžių tobulinimas"

2010 m.
Projektas „Profesinio mokymo sistemos priartinimas prie darbo rinkos poreikių“

Projektas „Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“
Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-015

Projektas „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“
Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-016

2009 m.

Projektas „Maitinimo įmonių ir mokymo institucijų bendradarbiavimas, gerinant svetingumo paslaugų specialistų profesinio rengimo kokybę“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0234

Projektas „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje“
Projekto Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-02-004

2008 m.

Projektas "ES direktyvos 2003/59/EB taikymo Lietuvos vairuotojų profesiniame mokyme"
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0121

Projektas „Vairuotojų profesinio mokymo kokybės gerinimas integruojant šiuolaikines technologijas ir aplinkosaugą“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0185
2007 m.
Projektas „Suaugusiųjų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant partnerystę su ES šalimis“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0086