Įgyvendinti projektai


2016 m.

Projektas,,Nuotolinio mokymo būdo pritaikymas profesiniame mokyme“
Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022813

Projektas ,,ECVET- suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas”
Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022901

Projektas "ME-VERSLAS: nauja profesinio mokymo programa mikro įmonėms"
Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023175
Naujienlaiškis1
Naujienlaiškis2
Naujienlaiškis3
Projekto tinklapis - http://me-commercer.eu/
ME-commercer mokymo programa - http://learning.me-commercer.eu/

2015 m.
Projektas ,,Eko vairavimo mokymo specialistų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013144

Projektas „Tarptautinis programos etwinning profesinės raidos seminaras/kontaktinis partnerių paieškos seminaras"

Projektas ,,PERVET Asmeninis pagalbininkas: iššūkis profesinio mokymo įstaigoms“
Projekto Nr. 2015-1-CZ01-KA202-014013
Projekto tinklalapis - http://pervet-erasmusplus.eu/
Naujienlaiškis 1 
Naujienlaiškis 2
Naujienlaiškis 3
Naujienlaiškis 4
Tyrimo rezultatai (anglų kalba)
Asmeninio pagalbininko mokymo programa (lietuvių kalba)

2014 m.

Projektas „Novatoriškumas ES plaukų ir grožio priežiūros paslaugų sektoriuje kuriant palankias sąlygas savarankiškam karjeros plėtojimui"
Projekto Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000222

Projektas „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000371
2013 m.

Projektas „Gerosios patirties mainai autodrome“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-9004

Projektas "ES šalių patirtis mokant jaunuolius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių“
Projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2013–LT–0899

Projektas „Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybių didinimas“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0906

Projektas „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V03-027

Projektas „Virėjų ir konditerių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų patrauklumo didinimas perimant ES šalių patirtį“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0902

Projektas „Profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimas perimant komandinio darbo patirtį užsienio šalių įstaigose“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0901

2012 m.

Projektas "Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas"
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020

Projektas „Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“
Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-020

2011 m.

Projektas „Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose"

Projektas „Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0635

Projektas „Profesinio praktinio mokymo organizavimo patirtis ES šalyse, ruošiant kvalifikuotus darbuotojus viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo verslui“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0636

Projektas „Darbuotojų, dirbančių su asmenimis turinčiais specialiųjų poreikių, pažintis su ES šalių patirtimi”
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0471

Projektas „Paraiškų Europos švietimo projektams rengimas ir projektų administravimas“
Projekto Nr. LLP-GRU- KT-2011-LT-00036

Projektas „Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose“
Projekto Nr. LLP–LdV–VETPRO–2011–LT–0634

Projektas „Profesinės kvalifikacijos ir kalbos įgūdžių tobulinimas"

2010 m.
Projektas „Profesinio mokymo sistemos priartinimas prie darbo rinkos poreikių“

Projektas „Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“
Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-015

Projektas „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“
Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-016

2009 m.

Projektas „Maitinimo įmonių ir mokymo institucijų bendradarbiavimas, gerinant svetingumo paslaugų specialistų profesinio rengimo kokybę“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0234

Projektas „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros kūrimas Panevėžio apskrityje“
Projekto Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-02-004

2008 m.

Projektas "ES direktyvos 2003/59/EB taikymo Lietuvos vairuotojų profesiniame mokyme"
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0121

Projektas „Vairuotojų profesinio mokymo kokybės gerinimas integruojant šiuolaikines technologijas ir aplinkosaugą“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0185
2007 m.
Projektas „Suaugusiųjų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant partnerystę su ES šalimis“
Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0086