Socialinė gerovė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Tipas – modulinė profesinio mokymo programa    
Programos kodas – T43092201
Mokymo trukmė – 35 kreditai (630 val.)
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis
Suteikiama kvalifikacija – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Tipas – modulinė profesinio mokymo programa    
Programos kodas – P43092201
Mokymo trukmė – 45 kreditai (990 val.)
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis
Suteikiama kvalifikacija – ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa


Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

  1. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena.
  2. Organizuoti vaikų maitinimą.
  3. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus.
  4. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
  5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.
  6. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus.
  7. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.
  8. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 643 41 806

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys