Verslas ir administravimas

Apskaitininkas

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa    
Programos kodas -
T43041102
Mokymo trukmė -
50 kreditų (900 val.)
Reikalingas išsilavinimas -
vidurinis
Suteikiama kvalifikacija -
apskaitininkas


Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

1. Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus.
2. Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.
3. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą.
4. Apskaityti kasos ir banko operacijas.
5. Tvarkyti atsargų apskaitą.
6. Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą.
7. Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą.
8. Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą.
9. Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus.
10. Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.
11. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 643 41 806

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys