Verslas ir administravimas

Apskaitininkas ir kasininkas

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa    
Programos kodas -
T43041101
Mokymo trukmė -
50 kreditų (900 val.)
Reikalingas išsilavinimas -
vidurinis
Suteikiama kvalifikacija -
apskaitininkas-kasininkas


Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus.
2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje.
3. Dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko operacijas.
4. Formuoti ir apskaityti atsargų apskaitos duomenis.
5. Formuoti ir apskaityti pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis.
6. Formuoti ir apskaityti mokėtinų ir gautinų sumų duomenis.
7. Formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis.
8. Parengti finansines ataskaitas.

Kreipkitės

Mob. +370 643 41 806

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys