Kasininkas-pardavėjas

Kasininkas-pardavėjas

Tipas - formaliojo profesinio mokymo programa    
Programos kodas -
362041604
Mokymo trukmė -
25 savaitės (1000 val.)
Reikalingas išsilavinimas -
vidurinis    
Suteikiama kvalifikacija -
kasininkas pardavėjas


Būsimieji kasininkai- pardavėjai teorinių užsiėmimų metu mokomi prekybos darbo organizavimo ir pirkėjų aptarnavimo, elektroninių kasos aparatų ir prekybos įrengimų aptarnavimo, buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų, užsienio kalbos, sanitarijos ir higienos ir darbų saugos. 
Praktinis mokymas vyksta prekybos centruose. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo, darbo su kasos aparatu, klientų aptarnavimo ir kiti gebėjimai.

1. Paruošti darbui įrengimus ir inventorių.
2. Paruošti prekes parduoti.
3. Priimti prekes.
4. Naudotis sandėlių įranga.
5. Sandėliuoti prekių atsargas.
6. Tirti prekių paklausą.
7. Demonstruoti ir reklamuoti prekes.
8. Konsultuoti pirkėją ir jį kultūringai aptarnauti
9. Išmanyti profesinio bendravimo etiką.
10. Dirbti technologiniais įrenginiais.
11. Išmanyti vartojamąsias prekių savybes.
12. Apskaičiuoti materialines vertybes, prekių kainas, nuolaidas ir antkainius.
13. Pildyti apskaitos dokumentus.

Kreipkitės

Mob. 8 620 12249

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys