Paslaugos ir sveikatos priežiūra

Kirpėjas (630 val.)

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - T32101202
Mokymo trukmė - 35 kreditai (630 val.)
Reikalingas išsilavinimas - pagrindinis, kvalifikacija
Suteikiama kvalifikacija - kirpėjas

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam darbuotojui, kuris gebėtų kirpti ir dažyti plaukus moterims, kirpti plaukus vyrams ir vaikams.                                                                                       

1. Trinkti moterų plaukus.
2. Atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus.
3. Šviesinti plaukus.
4. Dažyti plaukus.
5. Trinkti vyrų ir vaikų plaukus.
6. Atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus.
7. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys