Vairuotojų mokymas

Pradinė kvalifikacija keleiviams vežti (95 kodas)

Mokymo programos pavadinimas - Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti
Tipas – formaliojo profesinio mokymo programa
Programos kodas - 265104107
Mokymo trukmė - 8 sav. (300 val.)
Minimalaus amžiaus reikalavimas – 18 metų, teisė vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones
Mokymo kaina –
 

Teorinio mokymo metu supažindinama su transporto priemonių valdymo sistemomis, jų charakteristikomis, veikimu, ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumais, su kelių transportu susijusių socialinių ir keleivių vežimo teisės aktų reikalavimais ir taikymu, rizika, kylančia vairuotojo darbo aplinkoje, nelaimingų atsitikimų priežastimis ir pasėkmėmis, keleivių įlaipinimo, susodinimo ir saugos užtikrinimo reikalavimais, su transporto priemones veikiančiomis jėgomis, transporto priemonės ir junginio ašių apkrovų apskaičiavimo principais, keleivių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais. 
Praktinis mokymas vykdomas mūsų įstaigos autodrome ir keliuose. Praktinio mokymo trukmė – 20 val., iš jų 8 val. – autodrome. Praktinio mokymo metu transporto priemonė parengiama darbui, mokoma taisyklingai pastatyti transporto priemonę keleiviams įlaipininti ir išlaipinti, mokoma racionalaus ir ekonomiško transporto priemonės vairavimo skirtingomis kelio ir oro sąlygomis specialioje aikštelėje, gyvenvietėje ir ne gyvenvietėje.

Įgyjama teisė vežti keleivius D1, D, D1E ir DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis komerciniais tikslais.
Gebėjimų ir kompetencijų sąrašas:
1. Išmanyti transporto priemonių kinematinių grandinių charakteristikas.
2. Išmanyti transporto priemonių valdymo sistemas, jų charakteristikas ir veikimą.
3. Išmanyti ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumus.
4. Mokėti tinkamai vertinti avarines situacijas.
5. Žinoti rizikas, kurias kelia eismas, vairuotojo darbo sąlygos.
6. Išmanyti su kelių transportu susijusių socialinių ir keleivių vežimo teisės aktų reikalavimus.
7. Gebėti organizuoti keleivių įlaipinimą, susodinimą ir saugos užtikrinimą.
8. Gebėti saugiai, racionaliai ir ekonomiškai vežti keleivius D1, D, D1E ir DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.

Kreipkitės

Mob. 8 650 82219, 8 656 07911

info@paneveziodrmc.lt