Vairuotojų mokymas

Pradinė kvalifikacija kroviniams vežti (95 kodas)

Mokymo programos pavadinimas - Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti
Tipas – formaliojo profesinio mokymo programa
Programos kodas - 265104111
Mokymo trukmė - 8 sav. (300 val.)
Minimalaus amžiaus reikalavimas – 18 metų, teisė vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones
Mokymo kaina –

Teorinio mokymo metu supažindinama su transporto priemonių valdymo sistemomis, jų charakteristikomis, veikimu, ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumais, su kelių transportu susijusių socialinių ir krovinių vežimo teisės aktų reikalavimais ir taikymu, rizika, kylančia vairuotojo darbo aplinkoje, nelaimingų atsitikimų priežastimis ir pasėkmėmis, krovinių krovimo, tvirtinimo ir fiksavimo reikalavimais, su transporto priemones veikiančiomis jėgomis, transporto priemonės ir junginio ašių apkrovų apskaičiavimo principais, krovinių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais. 
Praktinis mokymas vykdomas mūsų įstaigos autodrome ir keliuose. Praktinio mokymo trukmė – 20 val., iš jų 8 val. – autodrome. Praktinio mokymo metu transporto priemonė parengiama darbui, taisyklingai pakraunamos ir tvirtinamos įvairių krovinių pakuotės bei kroviniai, mokoma racionalaus ir ekonomiško transporto priemonės vairavimo skirtingomis kelio ir oro sąlygomis specialioje aikštelėje, gyvenvietėje ir ne gyvenvietėje.
Įgyjama teisė vežti krovinius C1, C, C1E ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis komerciniais tikslais.
Gebėjimų ir kompetencijų sąrašas:
1. Išmanyti transporto priemonių kinematinių grandinių charakteristikas.
2. Išmanyti transporto priemonių valdymo sistemas, jų charakteristikas ir veikimą.
3. Išmanyti ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumus.
4. Mokėti tinkamai vertinti avarines situacijas.
5. Žinoti rizikas, kurias kelia eismas, vairuotojo darbo sąlygos.
6. Išmanyti su kelių transportu susijusių socialinių ir krovinių vežimo teisės aktų reikalavimus.
7. Gebėti organizuoti transporto priemonės pakrovimą ir krovinių tvirtinimą.
8. Gebėti saugiai, racionaliai ir ekonomiškai vežti krovinius C1, C, C1E ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.

Kreipkitės

Mob. 8 650 82219, 8 656 07911

info@paneveziodrmc.lt