Profesinis mokymas (95 kodas)

Vairuotojai, po 2008 m. rugsėjo 10 d. įgiję D1 ar D kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę  ir norintys vežti keleivius komerciniais tikslais, turi būti įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją keleiviams vežti.
Vairuotojai, po 2009 m. rugsėjo 10 d. įgiję C1 ar C kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę  ir norintys vežti krovinius komerciniais tikslais, turi būti įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams vežti.
Vairuotojai, įgiję D1 ar D kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti periodinio tobulinimo mokymo kursą keleiviams vežti.
Vairuotojai, įgiję C1 ar C kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti periodinio tobulinimo mokymo kursą krovinams vežti.