Naujienos

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno Technologijos universitetu

2014 10 27

Spalio 23 d.  Panevėžio darbo rinkos mokymo centras  pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universtetu. Sutartį pasirašė Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktorius Valentinas Masilionis ir Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto dekanė prof. Daiva Žostautienė. Šalys susitaria dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio partnerystės tarp KTU ir Panevėžio DRMC.

Sutartimi KTU įsipareigojo bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant mokslinių tyrimų, žmoniškųjų išteklių ir kitų sričių projektus. Kartu kurti mokslinę produkciją ir keistis bei sisteminti mokslinę ir technologinę informaciją. Kviesti mokymo centrą dalyvauti Universiteto organizuojamose mokslinėse konferencijose, seminaruose ir kituose mokslo renginiuose. Bendradarbiauti tobulinant studijų ir mokymo programas bei organizuojant studentų mokomąsias praktikas bei įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje.

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras įsipareigojo sudaryti sąlygas Universiteto darbuotojams ir studentams susipažinti su Įstaigoje įdiegtomis technologijomis, valdymo sistema ir kitomis naujovėmis, susijusiomis su moksline veikla ir studijomis. Informuoti Universitetą apie specialistų poreikį, teikti atsiliepimus apie Įstaigoje dirbančius studentus ir absolventus.