Naujienos

Pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija

2014 12 05

Gruodžio 5 d. Panevėžyje pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija. Ją pasirašė Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir dar 15 mokymo, verslo ir viešojo sektoriaus įstaigų ir organizacijų. Pagrindinis pasirašiusiųjų šalių įsipareigojimas -  sudaryti prielaidas jaunimui mokytis, dirbti ir gyventi Panevėžyje ir Panevėžio rajone. Šalys sieks įgyvendinti savo tikslus skatinant tarpusavio partnerystę bei glaudesnį bendradarbiavimą, plėtojant abipusiai naudingus institucijų ryšius ir gerinant mokinių bei studentų ugdymą karjerai, profesinį orientavimą ir veiklinimą, gerosios praktikos ir patirties sklaidą – tokiu būdu užtikrinant prielaidas jaunimo pritraukimui į Panevėžio regioną ir kokybišką savirealizaciją.
Po deklaracijos pasirašymo  visi dalyviai ir renginio svečiai apsilankė Panevėžio darbo rinkos mokymo centre. Čia jie turėjo puikią galimybę suisipažinti su mokymosi sąlygomis, naujausia ir pažangiausia praktinio mokymo įranga bei priemonėmis.