2014

Geriausia vairavimo mokykla Panevėžio apskrityje - anevėžio darbo rinkos mokymo centras

2014 12 10

Gruodžio 10 d. Susisiekimo ministerija ir Valstybinė kelių transporto inspekcija paskelbė geriausias (geriausių rezultatų pasiekusias) vairavimo mokyklas apskrityse. Panevėžio apskrityje geriausia vairuotojus rengianti įstaiga - Panevėžio darbo rinkos mokymo centras.
Geriausių rezultatų pasiekusių šalies vairavimo mokyklų rinkimai – puiki motyvacija siekti kuo geresnių vairuotojų mokymo rezultatų ir kokybės. Būsimiems vairuotojams ši informacija padės pasirinkti labiausiai jų poreikius ir lūkesčius atitinkančias vairavimo mokyklas“, – sako ministras Rimantas Sinkevičius.
Šalies vairavimo mokyklos buvo vertinamos pagal mokinių teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių egzaminų rezultatus nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Taip pat atsižvelgta, ar šiuo laikotarpiu vairavimo mokykla nebuvo bausta už nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
Šaltinis: http://www.transp.lt/
Inspekcija, siekdama informuoti visuomenę apie geriausių rezultatų pasiekusias vairavimo mokyklas, motyvuoti visas vairavimo mokyklas siekti kuo geresnių vairuotojų mokymo rezultatų ir kokybės, o mokytis vairuoti ketinantiems asmenims padėti pasirinkti geriausiai jų poreikius ir lūkesčius atitinkančias vairavimo mokyklas, atrinko geriausių rezultatų pasiekusias vairavimo mokyklas.
Vairavimo mokyklos buvo vertinamos pagal mokinių teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių egzaminų VĮ „Regitra“ išlaikymo iš pirmo karto procentą nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d., taip pat buvo atsižvelgiama, ar vairavimo mokykla tuo laikotarpiu buvo bausta už nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
Šaltinis: http://www.vkti.gov.lt/ 
 
Panevėžio darbo rinkos mokymo centro kolektyvo nuomone pasiekti geri darbo rezultatai ir pripažinimas būti geriausiais nulėmė tai, kad mūsų įstaiga nuosekliai, sistemingai ir profesionaliai gerina mokymo ir mokymosi sąlygas.
Būsimieji vairuotojai, mūsų mokiniai, turi puikias sąlygas teorinių žinių įgijimui erdviuose ir reikiama šiuolaikine įranga aprūpintuose kabinetuose. 
Įstaiga didelį dėmesį skiria vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių darbo sąlygų gerinimui ir jų kvalifikacijos tobulinimui. Įgyvendindant įvairius projektus, mūsų įstaigos darbuotojai apsilankė Austrijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Maltoje, Graikijoje, Kipre, Danijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Suomijoje, Švedijoje, Portugalijoje, Vokietijoje. Šiose šalyse buvo pasidalinta gerąją darbo patirtimi, susipažinta su Europos šalių patirtimi vykdant vairuotojų mokymą, materialine mokymo baze, metodiniais partnerių pasiekimais.