Naujienos

Metodinės komisijos posėdis

2016 05 26

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro sprendimu yra patvirtinta Transporto paslaugų profesinio mokymo metodinės komisijos bazine mokykla. 2016 m. gegužės 25 d. įvyko šios metodinės komisijos eilinis posėdis. Posėdžio metu vyko diskusija apie transporto paslaugų profesinio mokymo programų įgyvendinimą profesinio mokymo įstaigose, modulinių mokymo programų turinį. Metodinės komisijos nariai susipažino su Panevėžio darbo rinkos mokymo centro Transporto sektoriniu praktinio mokymo centru, stebėjo atvirą pamoką pagal Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti mokymo programą. Posėdžio dalyviams buvo pristatyta ,Ekovairavimo   mokymo  specialistų  kvalifikacijos  tobulinimo“  neformaliojo profesinio mokymo programa. Ją  Panevėžio darbo rinkos mokymo centro mokytojai parengė įgyvendinant projektą  „Eko vairavimo mokymo specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, finansuojamą pagal Erasmus+ KA1 programą. Po metodinės komisijos posėdžio metodinės komisijos nariai apsilankė  automobilių pramonės įmonėje UAB „Schmitz Cargobull Baltic” ir susipažino su jos veikla.