Naujienos

Gerosios patirties sklaida: buvusių ir esamų profesinės reabilitacijos dalyvių susitikimas

2016 06 05

Siekiant viešinti VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro profesinės reabilitacijos paslaugas bei didinti profesinės reabilitacijos dalyvių motyvaciją mokytis ir dirbti, 2016 m. gegužės 26 d. profesinės reabilitacijos specialistai suorganizavo renginį tema „Gerosios patirties sklaida: buvusių ir esamų profesinės reabilitacijos dalyvių susitikimas“.
Susitikimo metu baigę profesinę reabilitaciją dalyviai su esamaisiais pasidalino gerąja patirtimi apie darbo paieškų, įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos bei išsilaikymo darbo rinkoje galimybes. Akcentuota stiprios motyvacijos dirbti, aktyvios bei atkaklios paieškos, dalyvavimo atrankose dėl darbo svarba. Geri santykiai su kolegomis, konfliktų valdymas, savo darbo išmanymas, meilė darbui - pagrindas išlaikyti darbą.
Renginys sustiprino grįžtąmąjį ryšį su profesinę reabilitaciją baigusiais dalyviais, suteikė galimybę esamiesiems dalyviams susipažinti su baigusiųjų patirtimi, atskleidė profesinės reabilitacijos paslaugų stipriąsias ir silpnąsias puses. Visa tai profesinės reabilitacijos skyriaus specialistams leis tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugas: gerinti profesinės reabilitacijos rezultatus, didinti profesinės reabilitacijos dalyvių motyvaciją dalyvauti darbo rinkoje, visuomenės gyvenime.