Naujienos

Trišalės komisijos posėdis

2017 03 02

Vasario 27 d. Panevėžio darbo rinkos mokymo centre įvyko išvažiuojamasis Trišalės komisijos prie Panevėžio teritorinės darbo biržos (toliau – Trišalė komisija) posėdis.
Trišalės komisijos pirmininkė Aldona Čiegytė pristatė praėjusius metais komisijos nuveiktus darbus. 
Panevėžio teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Jurgita Grigalionienė supažindino dalyvius su darbo rinkos prognoze 2017 m. ir įsidarbinimo galimybių barometru. Pranešėja paminėjo, kad sėkmingą įsidarbinimą lemia ne tik išslavinimas, kvalifikacija ir profesiniai įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai bei papildomos kompetencijos. Siekiant integruotis ar išlikti darbo rinkoje ir toliau svarbu mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgūdžius ir kompetencijas.
Panevėžio teritorinės darbo biržos EURES konsultantė Jurgita Trapuilienė supažindino su užsieniečių įdarbinimo tvarka Lietuvos Respublikoje. Pranešėja paminėjo nuo šių metų pradžios įsigaliojusius teisės aktų pasikeitimus.
Panevėžio darbo rinkos mokymo centro direktorius Valentinas Masilionis pristatė įgyvendinamas mokymo programas, supažindino su profesinio mokymo formomis. Didesnio posėdžio dalyvių susidomėjimo sulaukė viena iš retesnių mokymo formų – pameistrystė.
Valentinas Masilionis informavo apie priemonės „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygas. Jis paminėjo, kad pagal šią priemonę įmonės (privatūs juridiniai asmenys, valstybės bei savivaldybės įmonės) gali gauti paramą savo dirbančiųjų mokymui.
Po posėdžio Trišalės komisijos nariai apsilankė Panevėžio darbo rinkos mokymo centro mokymo aplinkoje, susipažino su maisto produktų, prekybos, paslaugų organizavimo ir administravimo, viešojo maitinimo mokymo baze, aplankė Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos skyrių, kur teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos.