Naujienos

Aktuali informacija asmenims neturintiems profesinės kvalifikacijos

2019 01 30

Vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymoNr. XIII-198 17 straipsnio 2 dalimi, biudžetinių įstaigų darbuotojai, kurie neturi jų pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį profesinės kvalifikacijos neįgiję biudžetinių įstaigų darbuotojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

Siūlome mokytis Panevėžio darbo rinkos mokymo centre ir įgyti šias kvalifikacijas: virėjo, pagalbinio virtuvės darbuotojo, valytojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojo padėjėjo.

Išsamesnė informacija tel. +370 620 12249