Naujienos

Dalijimasis įgyta patirtimi

2018 12 21

Kirpėjų mokymo programos profesijos mokytoja Deimantė dalijosi Čekijoje įgyta patirtimi, pamokoje integruodama skirtingų mokomųjų dalykų temas.

Vykdant integruotas pamokas stengiamasi mokiniams perduoti ir suteikti galimybę praktiškai pritaikyti informaciją atliekant praktines užduotis, o įgytas patirtis pritaikyti darbe.

Pamoka organizuota 2018 m. gruodžio 21 d., įgyvendinant Erasmus+ KA1 projektą ,,Integruotos pamokos Panevėžio DRMC profesinio mokymo paslaugų kokybės gerinimui".