Naujienos

Mokymo sutarčių pasirašymas

2020 08 18

Informacija apie kvietimą mokytis išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas vyksta rugpjūčio 18-21 dienomis.

Mokymo sutartį galima pasirašyti:

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Medicininę (-es) pažymą (-as) (pažymos forma Nr. 086/a);
  • Įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • Pasikeitus vardui/pavardei pateikti vardo/pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Nepasirašius mokymo sutarties iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 23:59 val., kvietimas mokytis netenka galios.