Naujienos

Papildomo priėmimo mokymo sutarčių pasirašymas

2020 08 31

Informacija apie kvietimą mokytis išsiunčiama elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis per papildomą priėmimą sudarymas vyksta rugpjūčio 31 d. ir rugsėjo 1 d.

Mokymo sutartį galima pasirašyti:

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Medicininę (-es) pažymą (-as) (pažymos forma Nr. 086/a);
  • Įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • Pasikeitus vardui/pavardei pateikti vardo/pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Papildoma informacija:

Mob. 8 640 33 660; 8 620 12 170
info@paneveziodrmc.lt