Naujienos

MOKYKIS IR ĮGYK AUKLĖS KVALIFIKACIJĄ PANEVĖŽYJE!

2022 07 22

Auklės modulinę profesinio mokymo programą siūlo Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir priima mokytis:

• po 12 klasių (programos trukmė 1 mokslo metai), programos kodas P43092202;

• turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 mokslo metai), programos kodas T43092202.

Mūsų profesionalūs mokytojai padės jums tapti  kvalifikuota aukle, kuri gebės savarankiškai sukurti sveiką ir saugią aplinką vaikams, prižiūrėti vaikus ir suteikti pirmąją būtiną pagalbą, ugdyti bazinius vaiko įgūdžius, organizuoti vaikų žaidimus ir kt.

Įgiję Auklės kvalifikaciją galėsite vykdyti individualią veiklą – prižiūrėti ir auklėti vaiką šeimoje, dirbti su vaiku individualiai ir/ar grupėje.

Galimybė derinti darbą su mokslais!

Prašymų registracija vyksta iki 2022 m. rugpjūčio 5 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje www.profesinis.lamabpo.lt

Išsamesnę informaciją rasite https://www.paneveziodrmc.lt/priemimas-2/