Naujienos

Mokymo sutarčių sudarymas rugpjūčio 16-18 d.

2022 08 10

Informuojame, kad pagrindinio priėmimo etapo rezultatus stojantieji sužinos 2022 m. rugpjūčio 12 d. Informacija apie kvietimą mokytis bus išsiųsta elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas vyks 2022 m. rugpjūčio 16-18 d. Nepasirašius mokymo sutarties šiomis dienomis, kvietimas mokytis neteks galios. Profesinio mokymo sutartį galima pasirašyti Jums patogiu būdu:

Informacija dėl sutarčių sudarymo suteikiama mob. 8 656 49 069.

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
  • Medicininę (-es) pažymą (-as) (pažymos forma Nr. 086/a);
  • Įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • Pasikeitus vardui/pavardei pateikti vardo/pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

Sutartį pasirašant elektroniniu būdu, dokumentus pristatyti reikia įvadinių susitikimų metu.