Naujienos

Kviečiame teikti papildomo priėmimo prašymus

2022 08 19

Nuo rugpjūčio 19 d. iki 23 d. kviečiame teikti papildomo priėmimo prašymus į šias valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas:

 • APSKAITININKO
 • BIURO ADMINISTRATORIAUS
 • IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJO
 • KONDITERIO
 • VIRĖJO
 • SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO
 • FLORISTO
 • KIRPĖJO
 • PARAMEDIKO
 • SIUVĖJO
 • SLAUGYTOJO PADĖJĖJO
 • EKSPEDITORIAUS
 • MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO
Nuo rugpjūčio 19 d. iki 23 d. norintieji įgyti profesinę kvalifikaciją kviečiami dalyvauti papildomame priėmime. Pretenduoti į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas gali tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos. Prašymai teikiami LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Primename, kad pašyme galima pateikti iki 3 pageidavimų, kuriuos stojantieji turi nurodyti prioriteto tvarka pirmu numeriu pažymint labiausiai norimą mokymo programą. To nepadariusiam stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal prašyme išdėstytą pageidavimų seką, kuriems jis pripažintas tinkamu. Atkreipiame dėmesį, kad kvietimą mokytis stojantysis gaus tik vieną.

Registracijos ir prašymo pildymo (LAMA BPO sistemoje) metu reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiama svarbi informacija apie bendrąjį priėmimą bei kvietimas mokytis;
 • Galiojančio asmens tapatybės dokumento numerį;
 • Išsilavinimą ir kvalifikaciją (jei to reikalaujama) patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Pasikeitus vardui/pavardei pateikti vardo/pavardės keitimą įrodančio dokumento kopiją.

Prašymo teikimo informacinėje sistemoje instrukcija

Pagalba dėl dokumentų techninio pateikimo suteikiama mob. +370 656 49 069.

Papildomo priėmimo kvietimo mokytis rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 26 d. Informacija apie kvietimą mokytis bus išsiųsta elektroniniu paštu, kurio adresą pateikė stojantysis bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas vyks rugpjūčio 29–30 d. Nepasirašius mokymo sutarties šiomis dienomis, kvietimas mokytis neteks galios.