Naujienos

Informacija dėl įstaigos reorganizavimo

2022 09 01

Informuojame, kad baigta viešųjų įstaigų – Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro – reorganizavimo procedūra.  

2022 m. rugsėjo 1 d. jų teises ir pareigas perima ir vykdytas veiklas tęsia naujai įregistruotas juridinis asmuo - Panevėžio mokymo centras.