Naujienos

ŠMPF apdovanojimas už kokybiškiausiai įgyvendintą projektą

2013 11 24

Švietimo mainų paramos fondas Vilniaus rotušėje surengė Kokybės konkurso apdovanojimų renginį. Renginyje buvo apdovanoti ir pagerbti kokybiškiausi, originaliausi ir geriausi 2007-2013 m. projektus įgyvendinę Mokymosi visą gyvenimą, Nordplus, Valstybinių stipendijų, ETwining programų veiklų dalyviai.
Šio renginio metu Panevėžio darbo rinkos mokymo centras už kokybiškiausiai įgyvendintą projektą apdovanotas Kokybės konkurso statulėle ir padėka. Šis apdovanojimas skirtas už ypatingai kokybiškų rezultatų sūkurimą Leonardo da Vinči programos mobilumo projektuose nacionaliniu lygiu bei jų išliekamąją vertę. Ypatingai reikšmingą indėlį į kokybės transporto sektoriuje gerinimą bei kokybišką projektų administravimą.
Švietimo mainų paramos fondas mūsų įstaigą išskyrė iš kitų už Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą „Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“. Šio projekto metu 28 asmenys vyko tobulinti profesinės kvalifikacijos į Austriją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją. Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikaciją, siekiant pagerinti teikiamų mokymo paslaugų kokybę ir išplėsti mokymo infrastruktūrą. Projekto tikslai buvo pasiekti - projekto dalyviai įnešė didelį indėlį į naujų formaliojo profesinio mokymo programų rengimą. Buvo parengta dešimt motorinių transporto priemonių keleiviams ir kroviniams vežti vairuotojų mokymo programų pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir periodinei profesinei kvalifikacijai tobulinti. Šis projektas suteikė daug naudingos patirties įgyvendinant naujus, infrastruktūros plėtros projektus, o bendradarbiavimas su Austrijos priimančiąja organizacija ir glaudus tolimesnių ryšių plėtojamas davė neįkainojamos naudos vykdant projektą „Transporto sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžyje“.