Padavėjas (vidurinis išsilav.)

Padavėjas (vidurinis išsilav.)

Tipas - formaliojo profesinio mokymo programa   
Programos kodas - 362101302
Mokymo trukmė - 25 savaitės (1000 val.)
Reikalingas išsilavinimas - vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - padavėjas


Asmuo, įgijęs padavėjo kvalifikaciją, turi: gebėti įvairiais tipais serviruoti stalus, komponuoti gėlių puokštes, sudaryti pusryčių, pietų, vakarienės, įvairių pobūvių valgiaraščius, sutikti ir išlydėti lankytojus, rekomenduoti patiekalus ir gėrimus, priimti užsakymus, patiekti valgius ir gėrimus, nurinkti naudotus indus ir įrankius, atsiskaityti su lankytojais, naudoti kasos ir kitus technologinius įrenginius, sudaryti prekinę-piniginę apyskaitą, bendrauti užsienio kalba;žinoti stalo indų, įrankių, aptiesalų asortimentą ir paskirtį, stalų serviravimo tipus, eiliškumą ir taisykles, pobūvių rūšis ir jų organizavimo ypatumus, valgiaraščių ir kainoraščių sudarymo principus, valgių ir gėrimų asortimentą, kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir patiekimo ypatumus, siūlomų patiekalų kulinarines charakteristikas, darbo saugos ir higienos normų reikalavimus, profesinės etikos ir protokolo reikalavimus, apskaitos principus; mokėti serviruoti stalus, profesionaliai aptarnauti lankytojus, dirbti su įrenginiais, organizuoti darbą.

1. Įvairiais būdais serviruoti stalus.
2. Sudaryti gėlių kompozicijas.
3. Sudaryti meniu pusryčiams, pietums, vakarienei, įvairiems pokyliams.
4. Apskaičiuoti reikiamą indų, įrankių, stalo aptiesalų kiekį.
5. Priimti užsakymą iš svečio.
6. Patiekti valgius ir gėrimus įvairiais būdais, nurinkti naudotus indus ir įrankius.
7. Parinkti alkoholinius gėrimus prie užkandžių ir patiekalų.
8. Atsiskaityti su lankytojais.
9. Organizuoti ir aptarnauti įvairius pokylius.
10. Aptarnauti užsienio turistus.
11. Paruošti elektroninius kasos aparatus ir dirbti su jais.
12. Sudaryti prekinę-piniginę apyskaitą.
13. Laikytis maitinimo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos bei geros higienos praktikos reikalavimų.

Kreipkitės

Mob. 8 620 12249

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys