Padavėjas (pagrindinis išsilav.)

Padavėjas (pagrindinis išsilav.)

Tipas - formaliojo profesinio mokymo programa   
Programos kodas - 262101301
Mokymo trukmė - 28 savaitės (1120 val.)
Reikalingas išsilavinimas - pagrindinis
Suteikiama kvalifikacija - padavėjas


Asmuo, įgijęs padavėjo kvalifikaciją, turi: gebėti įvairiais tipais serviruoti stalus, komponuoti gėlių puokštes, sudaryti pusryčių, pietų, vakarienės, įvairių pobūvių valgiaraščius, sutikti ir išlydėti lankytojus, rekomenduoti patiekalus ir gėrimus, priimti užsakymus, patiekti valgius ir gėrimus, nurinkti naudotus indus ir įrankius, atsiskaityti su lankytojais, naudoti kasos ir kitais technologiniais įrenginiais, sudaryti prekinę-piniginę apyskaitą, bendrauti užsienio kalba; žinoti stalo indų, įrankių, aptiesalų asortimentą ir paskirtį, stalų serviravimo tipus, eiliškumą, taisykles, pobūvių rūšis ir jų organizavimo ypatumus, valgiaraščių ir kainoraščių sudarymo principus, valgių ir gėrimų asortimentą, kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir patiekimo ypatumus, siūlomų patiekalų kulinarines charakteristikas, darbo saugos ir higienos normų reikalavimus, profesinės etikos bei protokolo reikalavimus, apskaitos principus; mokėti serviruoti stalus, profesionaliai aptarnauti lankytojus, dirbti su techologiniais įrenginiais, organizuoti savo darbą.

1. Įvairiais būdais serviruoti stalus.
2. Sudaryti gėlių kompozicijas.
3. Sudaryti meniu pusryčiams, pietums, vakarienei, įvairiems pokyliams.
4. Apskaičiuoti reikiamą indų, įrankių, stalo aptiesalų kiekį.
5. Priimti užsakymą iš svečio.
6. Patiekti valgius ir gėrimus įvairiais būdais, nurinkti naudotus indus ir įrankius.
7. Parinkti alkoholinius gėrimus prie užkandžių ir patiekalų.
8. Atsiskaityti su lankytojais.
9. Organizuoti ir aptarnauti įvairius pokylius.
10. Aptarnauti užsienio turistus.
11. Paruošti elektroninius kasos aparatus ir dirbti jais.
12. Sudaryti prekinę-piniginę apyskaitą
13. Laikytis maitinimo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos bei geros higienos praktikos reikalavimų.

Kreipkitės

Mob. 8 620 12249

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys