Papildomas vairuotojų mokymas

Mokymo trukmė - 1 diena
Mokymo kaina –
99,99 Eur.
 
Šis mokymas privalomas:
1. Motorinių transporto priemonių vairuotojams,kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų;
2. Pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems KET  reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Registruojantis privaloma turėti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė.

Be to, pradedantieji vairuotojai turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti).

Dėl artimiausių mokymų grafiko kreiptis apačioje nurodytais kontaktais.

 

Kreipkitės

Mob. 8 650 82219, 8 656 07911
mindaugas.maskevicius@paneveziomc.lt