Paslaugos ir sveikatos priežiūra

Paramedikas

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - P43091401
Mokymo trukmė - 110 kreditų (2420 valandų)
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis
Suteikiama kvalifikacija – paramedikas 

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - T43091401
Mokymo trukmė - 90 kreditų (1620 valandų)
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis (ir kvalifikacija)
Suteikiama kvalifikacija – paramedikas


Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu.
Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys galės verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams. Paramedikas sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys