Pardavėjas (pagrindinis išsilav.)

Pardavėjas (pagrindinis išsilav.)

Tipas - formaliojo profesinio mokymo programa    
Programos kodas - 262041601
Mokymo trukmė - 30 savaičių (1200 val.)
Reikalingas išsilavinimas - pagrindinis  
Suteikiama kvalifikacija - pardavėjas


Būsimieji pardavėjai mokomi prekybos darbo organizavimo, maisto ir nemaisto prekių asortimento ir kokybės, kalbos kultūros, geros higienos praktikos, apskaitos pagrindų, apie elektroninius kasos aparatus, universaliąsias valdymo sistemas ir kitus prekybos įrenginius, verslo organizavimo pagrindų, prekybos psichologijos ir profesinės etikos, teisės pagrindų, užsienio kalbos. 
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir prekybos įmonėje. Jo metu analizuojami prekių ženklinimo rekvizitai, nagrinėjamas prekių asortimentas, pildomi prekių ir pinigų apskaitos dokumentai, mokomasi darbo su svėrimo įrenginiais, kasos aparatais, aptarnauti pirkėjus.

1. Paruošti darbui įrengimus ir inventorių.
2. Paruošti prekes parduoti.
3. Priimti prekes.
4. Naudotis sandėlių įranga.
5. Sandėliuoti prekių atsargas.
6. Tirti prekių paklausą.
7. Demonstruoti ir reklamuoti prekes.
8. Konsultuoti pirkėją ir jį kultūringai aptarnauti
9. Išmanyti profesinio bendravimo etiką.
10. Dirbti technologiniais įrengimais.
11. Išmanyti vartojamąsias prekių savybes.
12. Apskaičiuoti materialines vertybes, prekių kainas, nuolaidas ir antkainius.
13. Pildyti apskaitos dokumentus.

Kreipkitės

Mob. 8 620 12249

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys