Vairuotojų mokymas

Periodinis mokymas (95 kodas) keleiviams vežti

Mokymo programos pavadinimas - Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa
Tipas – formaliojo profesinio mokymo programa
Programos kodas - 260104107
Mokymo trukmė - 5 dalių mokymai po 7 valandas (35 val.)
Minimalaus amžiaus reikalavimas – vairuotojai, jau turintys transporto priemonių vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją (95 kodą) vežti keleivius;
                                                          arba
                                                          –  vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vairuoti D1, D1E, D ar DE kategorijų motorines transporto priemones
Mokymo kaina –

Mokymo metu supažindinama su keleivių vežimą reglamentojančiais teisės aktais, keleivių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais, keleivių vežėjų veiklos organizavimu, skirtinga vežimo specializacija, keleivių vežimo sektoriaus pokyčiais. 
Be to nagrinėjami šie klausimai: transporto priemonių valdymo sistemos, jų įtaka stabdymui, greičio palaikymui, ekologiško (ekonomiško) transporto priemonės vairavimo ypatumai, veiksmai, mažinantys aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdai važiuoti taupiai, avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai, avarijos ataskaitų rengimo tvarka, keleivių vežimo saugos taisykles, reikalavimai vairuotojo elgesiui ir vežėjo reputacijai, rizika, kurią gali sukelti vairuotojo darbo sąlygos, netinkami vairuotojo judesiai, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui, vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti, keleivių vežimas už atlygį arba savo sąskaita, subrangos sutartys, jų sudarymas, mokesčiai, draudimas. 
Pratęsiama teisė vežti keleivius D1, D, D1E ir DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis komerciniais tikslais.
 

Kreipkitės

Mob. 8 650 82219, 8 656 07911

info@paneveziodrmc.lt