Vairuotojų mokymas

Periodinis mokymas (95 kodas) kroviniams vežti

Mokymo programos pavadinimas  Motorinių transporto priemonių krovinams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa
Tipas – formaliojo profesinio mokymo programa
Programos kodas  260104108
Mokymo trukmė  5 dalių mokymai po 7 valandas (35 val.)
Minimalaus amžiaus reikalavimas – vairuotojai, jau turintys transporto priemonių vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją (95 kodą) vežti krovinius;
                                                          arba
                                                          –  vairuotojai iki 2009 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vairuoti C1, C1E, C ar CE kategorijų motorines transporto priemones
Mokymo kaina –

Mokymo metu supažindinama su krovinių vežimą reglamentojančiais teisės aktais, krovinių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais, krovinių vežėjų veiklos organizavimu, skirtinga vežimo specializacija, krovinių vežimo sektoriaus pokyčiais. 
Be to nagrinėjami šie klausimai: transporto priemonių valdymo sistemos, jų įtaka stabdymui, greičio palaikymui, ekologiško (ekonomiško) transporto priemonės vairavimo ypatumai, veiksmai, mažinantys aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdai važiuoti taupiai, avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai, avarijos ataskaitų rengimo tvarka, saugus ir racionalus transporto priemonės pakrovimas, krovinių įtvirtinimas ir iškrovimas, reikalavimai vairuotojo elgesiui ir vežėjo reputacijai, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui, vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti, krovinių vežimas už atlygį arba savo sąskaita, subrangos sutartys, jų sudarymas, mokesčiai, draudimas. 
Pratęsiama teisė vežti keleivius C1, C, C1E ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis komerciniais tikslais.

Kreipkitės

Mob. 8 650 82219, 8 656 07911

info@paneveziodrmc.lt