Priėmimas

PRETENDUOK Į VALSTYBĖS
FINANSUOJAMĄ PROFESINĮ MOKYMĄ!


MOKYMO PROGRAMOS:

 • Logisto ekspeditoriaus

 • Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo

 • Konditerio

 • Virėjo

 • Floristo

 • Kirpėjo

 • Siuvėjo

 • Slaugytojo padėjėjo

 ●●●

Priėmimas į profesinį mokymą vykdomas internetu. Bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) – http://profesinis.lamabpo.lt/

2019 m. bendrojo priėmimo ir registracijos į LAMA BPO informacinę sistemą datos ir terminai:

Informacija apie priėmimą teikiama:

Mob. 8 640 33 660
Tel. (8 45) 43 94 75
info@paneveziodrmc.lt

Pagalba registruojantis teikiama Panevėžio darbo rinkos mokymo centre, J. Basanavičiaus g. 23A.

●●●

Į profesinio mokymo įstaigą priimami asmenys nuo 18 metų (taip pat ir 20+, 30+, 40+, 50+..). Panevėžio darbo rinkos mokymo centre gali mokytis turintieji pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, taip pat turintieji aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą.

●●●

Mokymas pagal profesinio mokymo programas pirmai bei antrai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis.

Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
 • Medicininę (-es) pažymą (-as);
 • Įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 • Pasikeitus vardui / pavardei pateikti vardo / pavardės keitimą įrodantį dokumentą.

●●●

Profesinė mokymo įstaiga neužtveria kelių tolesnėms specialybės studijoms kolegijoje ar universitete, netgi priešingai – jei gerai mokeisi, stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai, o baigiamojo kvalifikacijos egzamino įvertinimas gali atstoti vieną valstybinį egzaminą.

Šiuolaikinėje rinkoje ypač vertinami darbuotojai, greta universiteto ar kolegijos diplomo turintys ir profesinę kvalifikaciją, įgytą profesinio mokymo įstaigoje.

 

PLAČIAU APIE MOKYMO PROGRAMAS:


Valstybės finansuojamos (VF) profesinio mokymo programos

1. TURINTIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ:

2. TURINTIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ:

3. TURINTIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ IR BET KOKIĄ KVALIFIKACIJĄ:

 4. TURINTIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ IR BET KOKIĄ KVALIFIKACIJĄ:

Valstybės nefinansuojamos (VNF) profesinio mokymo programos

1. TURINTIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ:

2. TURINTIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ:

3. TURINTIEMS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ IR BET KOKIĄ KVALIFIKACIJĄ:

 4. TURINTIEMS PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ IR BET KOKIĄ KVALIFIKACIJĄ: