Profesinės reabilitacijos dalyviai

Profesinėje reabilitacijoje gali dalyvauti darbingo amžiaus (nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus) asmenys, kurių darbingumo lygis 0-45 %  ir kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis.
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas:
1)   darbingumo lygio nustatymo metu;
2)   asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant, jei profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo dieną iki jų darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.
Profesinėje reabilitacijoje gali dalyvauti asmenys, kurie negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, kurie nori įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti mažesnės profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.
Panevėžio darbo rinkos mokymo centre profesinės reabilitacijos programoje dalyvauti gali:
    Asmenys, turintys fizinę negalią ir 0-25 proc. darbingumo lygį.
    Asmenys, turintys fizinę negalią ir 30-45 proc. darbingumo lygį.
    Asmenys, turintys psichikos negalią ir 30-45 proc. darbingumo lygį.
    Asmenys, turintys jutimo negalią ir 0-25 proc. darbingumo lygį.
    Asmenys, turintys jutimo negalią ir 30-45 proc. darbingumo lygį.
    Asmenys, turintys sutrikusio intelekto negalią ir 30-45 proc. darbingumo lygį.