Profesinės reabilitacijos paslaugos

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos:

Profesinių gebėjimų įvertinimas.

Tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) bei galimybių dirbti įvertinimas;

Profesinis orientavimas ir konsultavimas.

Tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes;

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas.

Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir / ar naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio priemonėmis, profesinis mokymas pagal darbo rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio mokymo programas, registruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Profesinio mokymo programų sąrašą rasite skiltyje "Mokymo programos".

Profesinės reabilitacijos programos metu finansuojamos:

  • profesinės reabilitacijos įstaigos suteiktos paslaugos;
  • apgyvendinimo ir transporto išlaidos;
  • kelionės išlaidos, išskyrus keliones miesto transportu.

Profesinės reabilitacijos išmoka:

  • išmoka mokama dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų;
  • apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims profesinės reabilitacijos išmoka yra lygi 65,94 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau per mėnesį negali būti mažesnė kaip dvi bazinės pensijos; išmoką skiria ir moka Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas;
  • asmeniui, kuris nedraudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu arba draudžiamas tik valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, profesinės reabilitacijos išmoka yra lygi 2 valstybinio socialinio draudimo bazinėms pensijoms; išmoką skiria ir moka Užimtumo tarnyba pagal LR Vyriausybės patvirtintus Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatus.