Projektai

 

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras nuolat įgyvendina projektus, susijusius su mokymo paslaugų gerinimu. Įgyvendinamų projektų metu atnaujinama mokymo bazė, darbuotojai kelia savo kvalifikaciją. Projektinėse veiklose įstaiga dalyvauja nuo 2004 m.

2013 m. Įstaiga gavo apdovanojimą už nacionaliniu lygmeniu didžiausią išliekamąją vertę kuriantį ir kokybišką projektų administravimą.

2020 m. Įstaiga gavo apdovanojimą už kokybiškiausiai įgyvendintą programos „Erasmus+“ profesinio mokymo sektoriaus projektą.

VYKDOMI PROJEKTAI

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI