Mėsos išpjaustytojas

Mėsos išpjaustytojas

Tipas - formaliojo profesinio mokymo programa    
Programos kodas - 262072103
Mokymo trukmė - 16 savaičių (640 val.)
Reikalingas išsilavinimas - pagrindinis  
Suteikiama kvalifikacija - mėsos išpjaustytojas

Būsimieji mėsos iškapotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi mėsos asortimento ir kokybės pagrindų, skerdenų vertinimo pagal masę ir kokybę principus, pirminio gyvulių apdorojimo technologijos, skerdyklos įrenginių ir inventoriaus pažinimo, darbų saugos ir higienos žinių pagrindų.
Praktinis mokymas vyksta skerdyklose. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami skerdenos tipų pažinimo, darbo vietos paruošimo ir priežiūros ir kt. gebėjimai. 

1. Pažinti skerdienos tipus, kategorijas, ženklinimą.
2. Paruošti ir prižiūrėti darbo vietą, prisilaikant sanitarijos ir higienos reikalavimų.
3. Iškapoti skerdieną dalimis ir grupėmis.
4. Ruošti skerdieną ir paukštienų pusgaminius.
5. Eksploatuoti svėrimo, šaldymo, transportavimo įrengimus ir inventorių.
6. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, sanitarijos ir higienos reikalavimų.

Kreipkitės

Mob. 8 620 12249

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys