Verslas ir administravimas

Sekretorius

Tipas – modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - T43041501
Mokymo trukmė – 50 kreditų (900 val.)
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - sekretorius

Tipas – modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - M44041502
Mokymo trukmė – 60 kreditų (1320 val.)
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - sekretorius

 


Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sekretoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus.
  1. Saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis.
  2. Spausdinti dokumentus taikant greitojo spausdinimo technologiją.
  3. Rengti ir įforminti dokumentus.
  4. Tvarkyti korespondenciją.
  5.  Tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją.
  6. Rengti dokumentus ir bylas saugojimui.
  7. Taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą
  8. Dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir užsienio kalba.
  9. Organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą.
  10. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 643 41 806

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys