Siuvėjas-operatorius

Siuvėjas-operatorius

Tipas - formaliojo profesinio mokymo programa
Programos kodas - 262072309
Mokymo trukmė - 16 savaičių (640 val.)
Reikalingas išsilavinimas - pagrindinis
Suteikiama kvalifikacija - siuvėjo-operatoriaus

Būsimieji siuvėjai - operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi siuvimo technologijos, siuvinių medžiagų, siuvimo įrengimų, siuvinių ir jų detalių drėgminio ir šiluminio apdorojimo, darbų saugos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir įmonėje. Praktinio mokymo trukmė – 13 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami siuvimo technologijos, darbų saugos reikalavimų laikymosi ir kt. gebėjimai.
Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
2. Paruošti darbui (valyti, tepti, užtaisyti, reguliuoti) siuvimo mašiną.
3. Patikrinti siuvimo mašinos veikimą.
4. Naudotis mažosios mechanizacijos priemonėmis.
5. Patikrinti kirpinių kokybę bei reikalingas atžymas kirpiniuose.
6. Parinkti adatą pagal siūlų numerį ir audinių savybes.
7. Skirti medžiagų gerąją ir blogąją puses, nustatyti išilginio siūlo kryptį.
8. Siūti petinių gaminių atskirus mazgus.
9. Siūti juosmeninių gaminių atskirus mazgus.
10. Sujungti atskirus technologinius mazgus į gaminį.
11. Patikrinti atskiros operacijos kokybę.

Kreipkitės

Mob. 8 686 61456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys