Paslaugos ir sveikatos priežiūra

Slaugytojo padėjėjas (1320 val.)

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - M44091301
Mokymo trukmė - 60 kreditų (1320 val.)
Reikalingas išsilavinimas - vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - slaugytojo padėjėjas
 

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.
1. Pažinti profesiją.
2. Saugiai elgtis ekstremaliose situacijose.
3. Reguliuoti fizinį aktyvumą.
4. Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.
5. Užtikrinti paciento asmens higieną.
6. Padėti maitinti pacientą.
7. Prižiūrėti paciento viso kūno švarą.
8. Dirbti kompiuteriu.
9. Supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
10. Rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais.
11. Padėti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedūras.
12. Teikti techninę pagalbą atliekant procedūras ir slaugant pacientą.
13. Taikyti etikos normas profesijoje.
14. Surinkti paprastus ėminius tyrimams, pakuoti ir gabenti juos į laboratoriją.
15. Prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi ir šlapinimąsi.
16. Taikyti teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
17. Gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus.
18. Stebėti infuzijas, paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti.
19. Tvarkyti mirusiuosius.
20. Padėti rūpintis moterimi nėštumo, gimdymo bei pogimdyviniu laikotarpiu.
21. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys