Paslaugos ir sveikatos priežiūra

Slaugytojo padėjėjas (900 val.)

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - T43091301
Mokymo trukmė - 50 kreditų (900 val.)
Reikalingas išsilavinimas - vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - slaugytojo padėjėjas

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.
1. Užtikrinti paciento asmens higieną.
2. Padėti maitinti pacientą.
3. Prižiūrėti paciento viso kūno švarą.
4. Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.
5. Supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
6. Rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais.
7. Padėti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedūras.
8. Teikti techninę pagalbą atliekant procedūras ir slaugant pacientą.
9. Taikyti etikos normas profesijoje.
10. Surinkti paprastus ėminius tyrimams, pakuoti ir gabenti juos į laboratoriją.
11. Prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi ir šlapinimąsi.
12. Taikyti teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
13. Gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus.
14. Stebėti infuzijas, paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti.
15. Tvarkyti mirusiuosius.
16. Dirbti kompiuteriu.
17. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys