Socialinė gerovė

Socialinio darbuotojo padėjėjas (1260 val.)

Tipas - modulinė profesinio mokymo programa    
Programos kodas - T43092301
Mokymo trukmė - 70 kreditų (1260 val.)
Reikalingas išsilavinimas - vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - socialinio darbuotojo padėjėjas


Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

1. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo.
2. Prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo.
3. Stebėti ir fiksuoti kliento elgesį, emocinę ir fizinę būklę.
4. Įgyvendinti kliento individualų socialinės pagalbos planą pagal socialinio darbuotojo nurodymus.
5. Užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu.
6. Įgalinti klientą pagal socialinio darbuotojo nurodymus.
7. Lavinti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų nurodymus.
8. Skatinti kliento savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime.
9. Prižiūrėti klientą su sunkia negalia.
10. Tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas.
11. Palaikyti klientui saugią ir draugišką aplinką.
12. Teikti pagalbą klientui agresijos ir saviagresijos atvejais.
13. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 643 41 806

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys