Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Svečių aptarnavimo darbuotojas

Tipas – modulinė profesinio mokymo programa
Programos kodas - T43101305
Mokymo trukmė – 70 kreditų (1260 val.)
Reikalingas išsilavinimas – vidurinis
Suteikiama kvalifikacija - svečių aptarnavimo darbuotojas

Svečių aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti, paruošti pusryčius ir juos patiekti, suteikti kitas maitinimo paslaugas, tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas, prižiūrėti bendrą tvarką, organizuoti apskaitos procesą.
 1. Priimti svečius.
 2. Teikti informaciją svečiui apie galimas papildomas paslaugas įmonėje.
 3. Vykdyti ūkio priemonių ir finansinių dokumentų apskaitą.
 4. Vykdyti materialinių vertybių apskaitą.
 5. Informuoti įmonės apsaugos tarnybą ir kitus atsakingus darbuotojus dėl susiklosčiusių nepageidaujamų situacijų.
 6. Padėti svečiams ekstremalių situacijų metu.
 7. Prižiūrėti augalus vidaus ir lauko teritorijoje.
 8. Prižiūrėti tvarką lauko teritorijoje.
 9. Tvarkyti gyvenamuosius kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas.
 10. Valyti įvairius paviršius ir dangas.
 11. Prižiūrėti svečių kambariuose esančios įrangos ir inventoriaus būklę.
 12. Parinkti maisto produktus.
 13. Ruošti pusryčių užkandžius ir (arba) patiekalus.
 14. Paruošti maitinimo salę (vietą).
 15. Patiekti gėrimus ir patiekalus svečiams.
 16. Patiekti svečiams maistą ir gėrimus kambaryje.
 17. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Kreipkitės

Mob. +370 643 41 806

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys