Visuomenės sveikatos mokymai

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

Mokymo paslaugos tikslas – išmokyti numatytų profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojus higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą.

Specialiosios sąlygos: susidarius ne mažesnei kaip 16 asmenų grupei, privalomąjį mokymą vykdantis asmuo gali vykti į įstaigą, įmonę, organizaciją.

Mokymo kaina:

2 akademinių valandų mokymo programa HB, HBB

5 Eur

6 akademinių valandų mokymo programa H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14

9 Eur

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5 Eur

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3 Eur

Mokymai privalomi šiomis veiklomis užsiimantiems asmenims:

1. H1.  Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas (007).

2. H2. Socialiniai darbuotojai, dirbantieji suaugusiųjų asmenų stacionaruose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas (008).

3. H3. Kosmetikos gaminius gaminantieji, grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009).

4. H4. Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (010).

5. H5. Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (011).

6. H6. Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (013).

7. H7. Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) (016).

8. H8. Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai (018).

9. H9. Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų vadovai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens saugai ir kokybei (019).

10. H10. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) (020).

11. H11. Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra (021).

12. H12. Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai (022).

13. H13.  Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) (023).

14. H14. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai (024).

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Kreipkitės

Mob. +370 686 61 456

Šermukšnių g. 31, Panevėžys