Maitinimo paslaugos

Valytojas

Tipas – formaliojo profesinio mokymo programa
Programos kodas - 261101101
Mokymo trukmė - 7 savaitės (280 val.)
Reikalingas išsilavinimas - pagrindinis   
Suteikiama kvalifikacija - valytojasBūsimieji valytojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi patalpų valymo įrengimų ir inventoriaus, cheminių valymo priemonių, patalpų valytojo darbo organizavimo ir serviso paslaugų, darbo kultūros ir ergonomikos, darbų saugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta valymo paslaugų įmonėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami patalpų valymo įrengimų ir inventoriaus naudojimo, patalpų valytojo darbo organizavimo ir kt. gebėjimai. 

1. Dirbti vadovaujantis darbuotojo materialinės atsakomybės reikalavimais, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros žiniomis, darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo higienos reikalavimais.
2. Išmanyti įvairių paviršių valymo ir priežiūros technologijas.
3. Pasiruošti patalpų valymo ir tvarkymo darbams.
4. Naudotis patalpų valymo ir priežiūros įrengimais, inventoriumi ir cheminėmis medžiagomis.
5. Valyti, prižiūrėti įvairios kilmės paviršius ir dangas.
6. Nustatyti cheminių valymo priemonių pH.
7. Naudotis dezinfekavimo, dezinsekcijos, deratizacijos priemonėmis.
8. Valyti dėmes.
9. Taupiai naudoti įmonių materialinius išteklius.
10. Suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.

Kreipkitės

8-45 438871 | 8 620 12249

J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys